GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

Inicio

ÁREAS MUNICIPAIS


+

Axencia de Desenvolvemento Local (ADL)

A función principal é a de planificar e xestionar actuacións que favorezan o desenvolvemento socioeconómico do municipio.

+

Alumeado Municipal

Un dos cometidos fundamentais  deste servizo e ten como finalidade, asegurar o funcionamento das instalacións de iluminación pública.

+

Benestar Social

Os Servizos Sociais Municipais son o instrumento máis eficaz para garantir a atención das necesidades sociais de toda a poboación.

+

Centros Educativos

A área de Educación é a encargada dos contactos cos centros de ensino do municipio para o desenvolvemento de programas...

+

Equipamento Cultural

No municipio de Cortegada dispoñemos de diferentes espazos orientados á cultura, como locais socias, centros culturais...

+

Medio Ambiente

Existe unha conciencia social, un deber institucional e un empeño político en relación cos problemas ambientais, recollida de lixo...

+

Protección Civil - Emerxencias

Servizo público que ten como obxectivo previr situacións de risco colectivo e protexer ás persoas...

+

Servizos Catastrais

Oficina de prestación de servizos catastrais autorizado pola Dirección Xeral do Catastro, para tramitar diversa documentación...

+

Urbanismo - PXOM

Asesoramento técnico, informacións urbanísticas, información planeamento urbanístico.

 

+

Arquivo Municipal

O Arquivo municipal é a oficina que actúa como depósito onde se conservan ordenadamente documentos...

+

Augas Domiciliarias

A función principal é a de planificar e xestionar actuacións que favorezan o desenvolvemento socioeconómico do municipio.

+

Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal é un servizo público interesado na difusión do coñecemento e a cultura na comunidade.

+

Centro de Saúde

O Concello do Cortegada conta cun Centro de Saúde onde se presta
asistencia sanitaria en atención primaria

+

Equipamento Deportivo

O Concello de Cortegada ofrece diversos servizos deportivos, pista de tenis e padel, piscina, campo de fútbol...

+

Parques e Xardíns

Servizos e infraestruturas públicas a disposición dos veciños e veciñas, zonas verdes, parques infantiles...

+

Polígono Industrial

O Parque Empresarial de Cortegada, situado na Cancela, posibilita a implantación de empresas para xerar emprego...

+

Rexistro Civil e Xulgado

Encárganse de resolver cuestións de menor relevancia, sempre regulados pola Lei do Poder Xudicial...

+

Xestión Triburaria

É a canle de comunicación entre o cidadán obrigado ao pago e os diversos servizos encargados de realizar a xestión e recadación...