Normativa municipal

 

 

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Dende aquí pódense descargar as ordenanzas e regulamentos que rexen a actividade municipal.

 • Ordenanzas

  Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.
  ACCEDER
 • Regulamentos

  Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.
  ACCEDER
 • En tramitación

  Directorio de normativa xeral, ordenanzas e regulamentos municipais en tramitación.
  ACCEDER
 • Normativa derogada

  Directorio de normativa xeral, ordenanzas e regulamentos municipais derogados.
  ACCEDER

 • Orzamentos

  Desde aquí poderás pagar os impostos municipais que se atopen en periodo de voluntario.
  ACCEDER
 • Plans Municipais

  Neste apartado indícanse os accesos aos distintos plans municipais do Concello de Cortegada.
  ACCEDER