GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

AUTOBÚS


Rede de transporte público de Galicia

 

ORIXE DESTINO MÁIS INFORMACIÓN
Parada Hora Parada Hora

Este portal non dispón de información de todos os servizos existentes actualmente, polo que pode haber máis servizos dos visualizados como resultado da busca. Para máis información, chame ao teléfono 988 68 78 00.

XG60400701 PONTE BARXAS-OURENSE E.I

PONTEBARXAS 07:30 OURENSE E.I. 08:52
OURENSE E.I. 13:30 PONTE CANTIÑO 14:52

 

XG60402501001 - PONTE BARXAS-IES DE RIBADAVIA-OURENSE E.I.

De luns a venres - Todos (En periodo lectivo de ensinanza obrigatoria) - "AUTOS GONZÁLEZ S.L., PALACIOS BUS SL, AUTOCARES RODRIGUEZ CARBALLIÑO SL, TRAVIACAR SL, AUTO INDUSTRIAL SA, EMPRESA VILLALON SA, AUGAS DE INCIO SA E ELEUTERIO LÓPEZ Y CÍA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO"

 

ORIXE DESTINO MÁIS INFORMACIÓN
Parada Hora Parada Hora Este portal non dispón de información de todos os servizos existentes actualmente, polo que pode haber máis servizos dos visualizados como resultado da busca. Para máis información, chame ao teléfono 988 68 78 00.
PONTE CANTIÑO 07:39 OURENSE E.I. 09:02
OURENSE E.I. 13:50 PONTE CANTIÑO 14:38
Servizo baixo demanda - Información e reservas: 988 68 78 00

 

XG62201501002 - A CAÑIZA - CEIP OTERO NOVAS
De luns a venres - Todos (Outubro a maio en periodo lectivo) - AUTOS GONZÁLEZ, S.L., EMPRESA VIÚDA DE J. DOMÍNGUEZ, S.L. TRANSPORTES LA UNIÓN, S.A., AUTOS ARCADE, S.L., GÓMEZ DE CASTRO, SAU, AUTO INDUSTRIAL, SAU, EMPRESA MIÑO, S.L., ORENSE-BENAVENTE, S.A, LA HISPANO IGUALADINA, S.L.-UTE

ORIXE DESTINO MÁIS INFORMACIÓN
Parada Hora Parada Hora Este portal non dispón de información de todos os servizos existentes actualmente, polo que pode haber máis servizos dos visualizados como resultado da busca. Para máis información, chame ao teléfono 988 68 78 00.
A CAÑIZA 09:32 CEIP OTERO NOVAS 10:00
CEIP OTERO NOVAS 16:55 A CAÑIZA 17:23
Servizo baixo demanda - Información e reservas: 988 68 78 00