GAL / ESP

988 483 001 / concello.cortegada@eidolocal.es

Horario: 9:00 a 14:00

Novas

 

Bases de contratación

Contratación laboral temporal Brigada Incendios.


IDAE

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO SOCIAL DE CORTEGADA.


Programa concilia

Concilia Verán, unha alternativa de lecer e unha oportunidade para conciliar a vida familiar e laboral


Bases contratación

Bases de contratación temporal de tres peóns de servizo múltiples durante 5 meses.


Adxudicación de vivenda

Bases polas que se rexerá a adxudicación dunha vivenda de titularidade municipal sita en Valongo, en réxime de alugueiro.


INSTALACIÓN DE BIOMASA PARA CALEFACCIÓN EN LOCAL CULTURAL POLIVALENTE

O Concello de Cortegada deu comenzo ao proxecto Instalación de Biomasa para calefacción en Local Cultural Polivalente, co que se estima acadar unha redución anual de gases efecto invernadoiro de 10,935 ton CO2/ano. Esta acción está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.


BASES CONVOCATORIA CONTRACIÓN LABORAL

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de TRES (3) PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES durante 5 meses segundo as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio 2021, aprobadas pola Corporación provincial en sesión de 30 de outubro de 2020 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, nº 288, de 16 de decembro de 2020.


IDAE

O Concello de Cortegada resultou beneficiario unha axuda para o “Proxecto de Renovación, mellora da eficiencia enerxética.


APROVEITAMENTOS MADEIREIROS

A Xunta permite a presentación de declaracións responsables de aproveitamentos madeireiros de uso doméstico a través do teléfono 012. Esta nova posibilidade facilita a presentación destas declaracións responsables ás persoas con dificultades para acceder á Sede Electrónica da Xunta.