Directorio


DEPENDENCIAS MUNICIPAIS SERVIZOS DA VILA
Averias 988 48 30 01 Balenario 671 03 68 43
Casa do Concello 988 48 30 01 CEIP Otero Novas 988 48 31 17
Fax 988 09 90 21 Casa parroquial Cortegada  
ADEL 988 48 35 86 Casa Parroquial San Benito  
Biblioteca Municipal 988 48 30 01 Centro de Saúde 988 48 31 18
Mancomunidade 988 48 47 00 Correos 988 48 30 30
Recadación Mancomunidade 988 48 47 96 Garda Civil 988 48 30 00
Servizos Sociais 988 48 35 86 Gasolinera 988 48 31 06
Servizos catastrais 722 44 83 22 Taxi 629 81 17 83
Urbanismo 988 48 30 01 Protección Civil