GAL | ESP

Horario: 9:00 a 14:00 | Contacta

Cortegada para vivir, para descubrir
Séculos de historia ligados ao termalismo. VER MÁIS
Natureza exuberante, sorprendente e única. VER MÁIS

 

Nun click


Pago de recibos e tributos

ACCEDER Á PLATAFORMA


Cortegada informa

ACCEDER A INFORMACIÓN


Taboleiro de anuncios

ACCEDER A INFORMACIÓN

 

Axudas a natalidade

Proporcionar apoio económico a aquelas familias nas que se produza o nacemento...

ACCEDER

Concello emprendedor

Facilitará la instalación de empresas y bonificará al 95% los impuestos locales...

ACCEDER

Portal da transparencia

Coñecemento e vixilancia sobre a actividade das administracións públicas...

acceder

Factura electrónica

A partir do 15 de xaneiro de 2015, debe presentar obrigatoriamente a súa factura en formato electrónico.

ACCEDER

Perfil do contratante

Pode consultar a información da actividade contractual dos órganos de contratación do Concello de Cortegada

ACCEDER

Validar documento

Comproba a validez da sinatura electrónica dun documento emitido por este Organismo.

acceder